hemelektronik är min grej

Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2014 till 8 miljarder kronor. Detta är en minskning med 33 procent jämfört med föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer svarar för cirka 78 procent av det samlade exportvärdet. 

 

– Den svenska exporten av försvarsmateriel har under de senaste åren dominerats av ett antal större affärer som har fått ett stort genomslag i statistiken. Flera av dessa system har slutlevererats och därmed minskade värdet på exporten under 2014, säger Christer Ahlström, generaldirektör på ISP.


Currently rated 3.1 by 64 people

  • Currently 3,078125/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed